Samråd, bostäder vid Johan Skyttes Väg och Sjättenovembervägen, Kavelbron

Möjlig gestaltning, Hus A och Hus C. Vy från korsningen Sjättenovembervägen/Johan Skyttes Väg mot nordost. I förgrunden syns befintlig byggnad på fastigheten Kavelbron 1. Bild Urban Couture Arkitekter.
Möjlig gestaltning, Hus A och Hus C. Vy från korsningen Sjättenovembervägen/Johan Skyttes Väg mot nordost. I förgrunden syns befintlig byggnad på fastigheten Kavelbron 1. Bild Urban Couture Arkitekter.
  • Öppettid

    19 okt–29 nov

Förslag till detaljplan för Kvarteret Kavelbron i Älvsjö. Förslaget till ny detaljplan innehåller cirka 100 bostäder och lokaler för centrumändamål i bottenvåning. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Förslaget till ny detaljplan innehåller cirka 100 bostäder och lokaler för centrumändamål i bottenvåning. Planförslaget ligger i linje med vad som anges i översiktsplanen där stadsdelen beskrivs som ett område som kan utvecklas genom stärkta stråk, fler bostäder och nya mötesplatser. Älvsjövägen och Johan Skyttes Väg är två av de gator som särskilt nämns i detta sammanhang.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 19 oktober-29 november 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även på Älvsjö medborgarkontor, Älvsjö stationsgata 21, de tider då lokalen har öppet

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

 

Läs mer om projektet