Samråd om ny förskola vid Odd Fellowvägen i Bredäng

  • Öppettid

    Samrådsperiod 26 oktober - 8 december

Förslag till detaljplan - nybyggnad av förskola med 8 avdelningar vid Odd Fellowvägen i Bredäng. Befintliga förskolebyggnader rivs. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Detaljplaneförslaget för fastigheten Nordens Vänner 2 med flera, möjliggör uppförande av en ny förskola med en huvudbyggnad och två mindre byggnader med plats för åtta avdelningar. Befintliga förskolebyggnader rivs.

Planområde

Huvudbyggnaden och de två mindre byggnaderna föreslås placeras med kortsidan mot vändplan vid Odd Fellowvägen, i samma läge som befintliga byggnader och samma riktning som Jakobsbergs gårds flygelbyggnader. Förskolebyggnadens gestaltning hämtar inspiration från den närbelägna Jakobsbergs gård. 


Titta på förslaget och lämna synpunkter

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 26 oktober– 8 december 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.


Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.
Kontaktuppgifter finns på projektets webbplats.