Samråd, nya bostäder och vårdboende i norra Högalid

Översiktsbild av förslaget. Planområdet ungefärligt markerat med rosa streckad linje.
Översiktsbild av förslaget. Planområdet ungefärligt markerat med rosa streckad linje.
  • Öppettid

    12 okt - 23 nov

I norra Högalid på Södermalm planeras för nya bostäder, vårdbostäder samt verksamhetslokaler.

Samråd 12 oktober – 23 november

Förslag till detaljplan för fastigheterna Yxan 4 och del av Södermalm 2:8 på Södermalm. Förslaget möjliggör för nya bostäder, vårdboende och verksamhetslokaler. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

I norra Högalid på Södermalm föreslås cirka 274 nya bostäder. Förslaget innefattar både hyresrätter, bostadsrätter, seniorbostäder och vårdboende. Förslaget möjliggör även för lokaler för centrumändamål i gatunivå.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 12 oktober – 23 november 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även på Hornstulls bibliotek, Hornsbruksgatan 25.

En fysisk modell med planförslaget kommer att stå i Tekniska nämndhuset under samrådstiden.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot kontakta ansvarig stadsplanerare under samrådstiden för att ställa frågor.

Läs mer om projektet