Samråd om nya bostäder på Lundagatan

Östra huset, nedre Lundagatan sett från väster
Östra huset, nedre Lundagatan sett från väster
  • Öppettid

    23 november 2021 - 17 januari 2022

På Lundagatan på Södermalm planeras för två flerbostadshus med sammanlagt cirka 45 nya bostäder

Förslag till detaljplan

På Lundagatan i stadsdelen Södermalm föreslås två flerbostadshus med sammanlagt cirka 45 nya bostäder.

Förslag till detaljplan för del av Södermalm 2:8 på Södermalm. Förslaget möjliggör för nya bostäder. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 23 november 2021 – 17 januari 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även på Hornstulls bibliotek, Hornsbruksgatan 25.

En fysisk modell med planförslaget kommer att stå i Tekniska nämndhuset under samrådstiden.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot kontakta ansvarig stadsplanerare under samrådstiden för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektets webbplats.

Läs mer om Nya bostäder på Lundagatan.