Samråd om nya bostäder i Hammarbyhöjden

Illustration över ny bebyggelse i söder, sett från tunnelbanespåret mot norr. Bild: AIX Arkitekter.
  • Öppettid

    7 dec–31 jan

Förslag till detaljplan för Cikadan 1 med flera i Hammarbyhöjden. Planförslaget möjliggör cirka 140 lägenheter i flerbostadshus vid korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken.

Förslag till detaljplan

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 140 lägenheter i flerbostadshus. Den nya bebyggelsen består av två halvöppna kvarter med sex byggnader i fem till sex våningar. Planförslaget syftar också till att skapa en tydlig entré till Hammarbyhöjden, dra om Palandergatan och upprusta Olaus Magnus plan.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Ange förslagets diarienummer 2016-00773 när du lämnar synpunkter.

Planförslaget visas under samrådstiden 7 december 2021-31 januari 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Förslaget visas också i Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings lokaler, Björkhagsplan 6.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet