Samråd om vård- och omsorgsboende, seniorboende och skola vid Ripsavägen

Vy över seniorbostäderna och del av vårdboenden sedd från väster (Bälingevägen). Illustration: Tovatt/Sweco
  • Öppettid

    7 dec 2021-24 jan 2022

Förslag till ny detaljplan för del av Hemsystern 1 samt del av Örby 1:1. Förslaget möjliggör två nya byggnader, ett vård- och omsorgsboende samt seniorboende och en skola för årskurs F-9. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Hemsystern 1 med flera i stadsdelen Högdalen. Planförslaget möjliggör för två nya byggnader; en skolbyggnad och ett vård- och omsorgs- och seniorboende. Skolan inrymmer årskurserna förskoleklass upp till och med årskurs 9 för 900 elever. Vård- och omsorgsboende, ett aktivitetscentrum och seniorbostäder inrymmer totalt 147 bostäder. Den nordvästra delen av området planläggs som park. De föreslagna byggnaderna förutsätter att befintlig byggnad inom fastigheten Hemsystern 1 rivs.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 7 december 2021– 24 januari 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A samt på Högdalens bibliotek, Högdalsgången 10

Information om samrådsmöte

Ett öppet samrådsmöte planerades tidigare till januari 2022. På grund utav pandemisituationen har detta behövt ställas in.

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot kontakta ansvarig stadsplanerare under samrådstiden för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektets webbplats.

Läs mer om projektet