Samråd, bostäder, förskola och centrumverksamheter i Larsboda

Föreslagen lågdel med flacka tack mot Mårbackagatan.  Hörnbyggnad i framkant i ljus tegelfasad. I bakgrunden till vänster anas några punkthus.
Vy över Mårbackagatan tillsammans med sydvästra hörnbyggnaden i framkant som uppförs med en portik till innergården. Bild: Tengbom
  • Öppettid

    Samrådsperiod 14 dec–31 jan

Omvandling och komplettering av befintlig kontors- och hotellbyggnad på fastigheten. Planen möjliggör för cirka 640 nya bostäder, en förskola och centrumverksamheter. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Detaljplanen möjliggör en omvandling och komplettering av befintlig kontors- och hotellbyggnad på fastigheten Sillö 5 i Larsboda. Planen möjliggör för cirka 640 nya bostäder, en förskola och centrumverksamheter.  Bostäder skapas i form av mindre bostadslägenheter och radhus på tak.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 14 december 2021 – 31 januari 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i Farsta bibliotek, Farstagången 8, de tider då lokalen har öppet.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet