Samråd, nya lägenheter vid Fyrspannsgatan

Illustration av byggnaden sett västerifrån.
Bebyggelseförslaget västerifrån längs med Fyrspannsgatan. Infart till garage i gaveln. (Kontur arkitektkontor)
  • Öppettid

    14 dec–31 jan

Förslaget ska komplettera den existerande fastigheten Rumsfilen 4 med cirka 160 bostäder i tre nya hus. Under perioden 14 december 2021 till 31 januari 2022 är det samråd och det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Förslag till detaljplan

Planförslaget ger möjlighet till att komplettera fastigheten med tre nya bostadshus. Byggnaderna anpassas till terrängen och uppförs i sex till sju våningar. Förslaget innehåller hyresrätter fördelade på två lamellhus längs med Fyrspannsgatan och ett lamellhus med gaveln mot Fyrspannsgatan. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 14 december – 31 januari 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även på Hässelby gårds bibliotek, de tider då lokalen är öppen.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet