Samråd, upphävning av tomtindelning

  • Öppettid

    20 dec–31 jan

Förslag till detaljplan för Stallörten 5 och 6 i stadsdelen Hässelby Villastad. Planförslaget syftar till att upphäva en tomtindelning. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Ett förslag till detaljplan för Stallörten 5 och 6 i stadsdelen Hässelby Villastad i Stockholm. Planförslaget syftar till att upphäva den tomtindelning som fastställdes den 31 mars 1976.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.