Samråd, fler bostäder på Östermalm

Visualisering av byggnaden med en påbyggnad.
Visualisering av föreslagen påbyggnad och hur den skulle kunna upplevas från Valhallavägen. (Källa: 3D-enheten, Stockholm stad)
  • Öppettid

    21 dec–14 feb

Förslaget innebär en påbyggnad av ny takvåning inrymmande bostäder. Under perioden 21 december 2021 till 14 februari 2022 är det samråd och det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Förslag till detaljplan

Förslag till detaljplan över flerbostadsfastigheten Storken 13 i kvarteret Storken i stadsdelen Östermalm i Stockholm. Planförslaget innebär att en påbyggnad i en och två våningar möjliggörs på befintlig byggnad. Påbyggnaden innehåller tre nya lägenheter. Planen bekräftar även befintlig underbyggnad (garage) som idag är planstridig. Komplementbyggnader möjliggörs på fastighetens innergård.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 21 december 2021 – 14 februari 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även på Östermalms bibliotek, Valhallavägen 146.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.

Läs mer om projektet