Samråd, flerbostadshus längs Solleftegatan

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
  • Öppettid

    21 dec–8 feb

Ett förslag till detaljplan för cirka 115 bostäder i del av Grimsta 1:2 intill Solleftegatan i stadsdelen Råcksta i Stockholm, Dp 2020-06528. Planförslaget ger möjlighet till nya flerbostadshus längs med Solleftegatan.

Förslag till detaljplan

Ett förslag till detaljplan för del av Grimsta 1:2 intill Solleftegatan i stadsdelen Råcksta i Stockholm, Dp 2020-06528, har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Planförslaget ger möjlighet till nya flerbostadshus längs med Solleftegatan. Bebyggelsen är fyravåningar mot gatan och innehåller cirka 115 bostäder uppdelat på två kvarter.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 2021-12-21 – 2022-02-08 i lokalen Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Det visas även i Vällingby bibliotek, Vittangigatan 24 i Vällingby centrum, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, Bygg- och plantjänsten.  

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.