Samråd om Liljeholmens centrum

Planförslaget sett mot sydväst. Bild: tmrw.se
  • Öppettid

    2 feb–15 mar

Lämna dina synpunkter på förslaget om utbyggd galleria, kontor, hotell, bostäder och förskola i Liljeholmens centrum. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 15 mars 2021.

Förslag till detaljplan

Genom en överdäckning av tunnelbanespåret kan Liljeholmens centrum växa och utvecklas. Planförslaget innebär utbyggnad av gallerian, nya och utbyggda kontorshus, hotell och förskola. På den befintliga parkeringsplatsen, norr om tunnelbanespåren, planeras två bostadshus med sammanlagt cirka 120 bostäder. I detaljplaneområdet ingår även Liljeholmstorget och en del av Trekantsparken som föreslås kopplas samman med en bred, terrasserad, sittvänlig trappa.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 2 februari till 15 mars 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och i gatuplan i Liljeholmstorget galleria. 

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet