Samråd, etapp 2a, Stora Sköndal

En trafikerad väg med bebyggelse på vardera sida.
Vy från den nya huvudgatan. Illustration: Engram
  • Öppettid

    Samrådsperiod 14 september–25 oktober 2021

Förslag till detaljplan för fastigheten Sköndal 1:8 i stadsdelen Sköndal. Detaljplanen omfattar den andra etappen i utbyggnaden av Stora Sköndal. Den utgår från vad som prövats i programmet för Stora Sköndal. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Planförslaget möjliggör för cirka 1 600 nya bostäder, en grundskola, förskolor, en idrottshall och ett så kallat M-hus för möten, mobilitet och miljö. Stora delar av gatunätet ska förnyas och flera nya parker och gångstråk och cykelstråk planeras.

I området för detaljplanen finns befintlig miljö med högt kulturmiljövärde som föreslås bevaras. Samtidigt föreslår planförslaget av ungefär hälfen av Skogsbyns villor och småhusen i Ekbacken rivs för att ge plats för ny bebyggelse. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 14 september–25 oktober 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Förslaget visas även i Stora Sköndal 22 september–25 oktober 2021 vid Mötesplatsen. Öppettider onsdagar klockan 10.00–17.00 och torsdagar klockan 13.00–17.00. Adressen till Mötesplatsen är Efraim Dahlins väg 6A.

Titta på förslaget i 3D

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om etapp 2a