Samråd, gårdshus med nya bostäder utmed Skeppargatan

Bild över Kumlet 23.
  • Öppettid

    25 jan–8 mar

Förslag till detaljplan för Kumlet 23. Planförslaget innebär att ett nytt bostadshus med 19 nya lägenheter kan uppföras på innergården till fastigheten.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att ett nytt bostadshus med 19 nya lägenheter kan uppföras på innergården till fastigheten. Förslaget möjliggör även takkupor på det befintliga gathuset vilket innebär att 3 vindslägenheter kan anordnas. Parkering sker i garage under gården med angöring från Skeppargatan.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 25 januari–8 mars 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet