Samråd om bostäder - etapp 5 på Årstafältet

Kvarter B. Vy över kvarterets nordvästra hörn. Bild: Pörner+Pettersson Arkitekter
Ett av de nya kvarteren vid Årstafältet. Bild:Pörner+Pettersson Arkitekter
  • Öppettid

    15 mar–26 apr

Staden planerar för bostäder på den västra sidan av Årstafältet. Syftet med planen är bland annat att länka samman Årsta med Östberga.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär en utbyggnad av Årstafältet, etapp 5. I etappen föreslås uppförande av cirka 1250 nya bostäder varav 392 hyresrätter och 860 bostadsrätter. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under hela samrådsperioden i följande lokaler:

  • Stadsbyggnadskontoret, i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8a
  • Östberga Kulturhus, Östbergatorget 14.

Samrådsmöte 5 april

Samrådsmöte i form av Öppet Hus kommer att hållas tisdagen den 5 april 2022, klockan 16:30 – 19:30 i Östberga kulturhus.

Läs mer om projektet