Samråd, Boulebar i Rålambshovsparken

Restaurang med inglasad uteservering markerad, foto.
Den inglasade uteserveringen är markerad med vit ram.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 29 mars–9 maj 2022

Förslag till ändring av detaljplan för Boulebar, del av fastigheten Marieberg 1:15 på Kungsholmen. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Förslag till detaljplan

Ändringen av detaljplan ger möjlighet att bekräfta nuvarande byggnad med dess totala byggnadsarea där restaurangverksamhet får bedrivas.

Planförslaget innebär att en uteservering under tak, som vetter mot parken, får glasas in. Inglasningen gör det möjligt att hålla verksamheten öppen året runt. Det är till fördel för näringsidkaren och besökare och kan bidra till trygghet i parken.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 29 mars–9 maj 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.