Samråd, Bostäder utmed Sågverksgatan

Två huskroppar i södra delen. mellan husen visas planerad markparkering, skissad illustration.
Volymstudie över bebyggelsen i den södra delen, flygvy. Den slutgiltiga utformningen kan komma att skilja sig från illustrationen ovan. Illustration Kirsh+Dereka
  • Öppettid

    19 april-31 maj

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till detaljplan i Stureby som möjliggör cirka 70 bostäder utmed Sågverksgatan. Samråd om detaljplanen pågår från 19 april till 31 maj 2022.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga cirka 70 stycken nya bostäder i Stureby. Bostäderna föreslås i tre mindre flerbostadshus i två till tre våningar.

Ta del av förslaget

Under samrådstiden, 19 april till 31 maj 2022, har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

I bygg- och plantjänsten kan du ta del av planförslaget och utredningar samt lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten, Stockholms stad

Förslaget finns även på följande platser, under den tid respektive lokal har öppet:

  • Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 på Kungsholmen.
  • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast 31 maj 2022 i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst, se länk ovan.

(Ärendets diarienummer:2020-16024)

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus tisdag den 3 maj 2022, klockan 17–19 i matsalen på Enskedefältets skola vid Sockenplan, Sockenvägen 370.

Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen. En presentation av planförslaget startar klockan 17.15.

Läs mer om projektet