Samråd om bostäder i Hässelby gård

  • Öppettid

    Samrådsperiod 26 april–7 juni

Under samrådstiden har du möjlighet till insyn i programarbetet och kan lämna synpunkter. I förslaget ingår cirka 60 bostäder längs med Loviselundsvägen vid Hässelby gårdsbollplan.

Ta del av förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Samråd 26 april–7 juni 2022

Under samrådstiden kan du se förslaget i Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och på Hässelby gårds bibliotek, Hässelby torg 10.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls 18 maj klockan 17–19 i Hässelbygårdsskolans matsal, Loviselundsvägen 10.

Läs mer om projektet