Samråd, bostäder vid Blåsutvägen, Johanneshov

Den nya bebyggelsen sett söderifrån från gång- och cykelvägen. Föreslagen bebyggelse till höger. Bild: Reflex arkitekter.
  • Öppettid

    26 apr–6 jun

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till detaljplan som möjliggör cirka 60 bostäder mellan Blåsutvägen och tunnelbanespåren, söder om Blåsutparken i Johanneshov.

Förslaget innebär ett tillskott på totalt 60 lägenheter fördelat på ett punkthus på nio våningar och ett lamellhus på fyra våningar. Byggnadsvolymerna ska anpassa sig till omkringliggande bebyggelse och detaljplanen möjliggör lokaler i bottenvåningen mot parken.  

Ta del av förslaget

Under samrådstiden, 26 april till 6 juni 2022, har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

I bygg- och plantjänsten kan du ta del av planförslaget och utredningar samt lämna synpunkter på förslaget.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Förslaget finns även på följande platser, under den tid respektive lokal har öppet:

  • Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 på Kungsholmen.
  • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus tisdag den 17 maj 2022, klockan 16.30-18.30 i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A. 

Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen. 

Läs mer om projektet