Samråd om bostäder vid Hanstavägen

  • Öppettid

    Samrådsperiod 26 april–7 juni

    Samrådsmöte 17 maj.

Under samrådstiden har du möjlighet till insyn i programarbetet och kan lämna synpunkter. I förslaget ingår sex nya bostadskvarter i anslutning till Hanstavägen och Norgegatan.

Totalt planeras för drygt 900 bostäder. Förslaget utgår från att Hanstavägen omvandlas till ett urbant stråk med ny blandad bebyggelse, verksamhetslokaler mot gatan och förbättrade gång- och cykelmöjligheter.

Ta del av förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Samråd 26 april–7 juni 2022

Under samrådstiden kan du se förslaget i Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och på Medborgarkontoret i Husby, Edvard Griegsgången 9.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls 17 maj klockan 17–20 i Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16.

Läs mer om projektet.