Samråd, bostäder  lokaler och kontor Kylrumskvarteren i Slakthusområdet, etapp 3.

Slakthusområdet etapp 3, kylrumskvarteren.
Visionsbild från Enskedevägen på Gamla Enskede Elverk med tillbyggnad. Illustration: White Arkitekter
  • Öppettid

    10 maj–21 jun

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till detaljplan för etapp 3, Kylrumskvarteren i Slakthusområdet. Etapp 3 ligger i sydvästra delen av området som omfattar bostäder, lokaler och kontor. I området skapas en större park och tre mindre parker. Samråd om detaljplanen pågår från 10 maj till 21 juni 2022.

Syftet med detaljplanen är att koppla ihop området med kringliggande områden och skapa en ny entré till Slakthusområdet.

Förslaget omfattar totalt cirka 600 bostäder, varav cirka 100 i vård- och omsorgsboende. I de ny kvarteren planeras även lokaler i bottenvåningarna och cirkla 6 700 kvadratmeter kontor. Byggnaderna planeras i två till tio våningar och trappas ner i höjd mot Enskedevägen.

Ta del av förslaget

Under samrådstiden, 10 maj till 21 juni 2022, har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

Bygg- och plantjänsten (extern länk)

Förslaget finns även på följande platser, under den tid respektive lokal har öppet:

  • Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, foajén, Slakthusplan 8A.
  • Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 på Kungsholmen.
  • En utökad utställning finns på Palmfelt center, foajé, Palmfeltsvägen 5

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast 21 juni 2022 i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst, se länk ovan.

(Ärendets diarienummer: 2020-05075)

Samrådsmöte 18 maj

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus och genomförs 18 maj klockan 16.00-18.30 på Palmfelt Center, foajén, Palmfeltsvägen 5.

Välkommen att ställa frågor och prata med representanter för projektgruppen som arbetar med planen!

Läs mer om etapp 3