Samråd, evenemangskvarteren i Slakthusområdet

Visionsbild, evenemangskvarteren i Slakthusområdet.
Visionsbild, evenemangskvarteren i Slakthusområdet etapp 4 A.
  • Öppettid

    24 maj–29 aug

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till om detaljplan 4A Evenemangskvarteren i Slakthusområdet. Detaljplan 4A (Styckmästaren 1 med flera) ligger i östra delen av Slakthusområdet mot Arenavägen och Globenområdet.

Samrådsförslaget innehåller ett nytt torg och ny bebyggelse för kontor, utbildning och centrumändamål, samt kopplar ihop området med kringliggande gator. Förslaget möjliggör även en upprustning och utveckling av allmänna platser som befintliga gator och torg.

Evenemangstorget, bredvid Tele2 Arena, ska bli en öppen och flexibel mötesplats. Den nya byggnaden för Stockholms konstnärliga högskola (SKH) planeras direkt vid Evenemangstorget.

Nya och befintliga byggnader kring torget fylls med kontor och centrumändamål. Gatorna i planområdet ska kopplas ihop med kringliggande områden. En ny gångbro planeras över Arenavägen och en ny gång- och cykelbro planeras över Nynäsvägen för att öppna upp Slakthusområdet mot Blåsut.

Ta del av förslaget

Under samrådstiden, 24 maj till 29 augusti 2022, har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

Bygg- och plantjänsten (stockholm.se)

Förslaget finns även på följande platser, under den tid respektive lokal har öppet:

  • Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, foajén, Slakthusplan 8A.
  • Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 på Kungsholmen.
  • En utökad utställning finns på Palmfelt center, foajé, Palmfeltsvägen 5 fram till midsommar.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast 29 augusti 2022 i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst, se länk ovan.
(Ärendets diarienummer:2020-14677)

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte, hålls i form av öppet hus, genomförs 8 juni klockan 16.00-18.30 på Palmfelt center, foajé, Palmfeltsvägen 5.

Välkommen att ställa frågor och prata med representanter för projektgruppen som arbetar med planen.

Läs mer om projektet