Samråd: Ny bebyggelse i Sabbatsberg

Visualisering av kvarteret sett från Torsgränd med vy mot sydost Illustration: Aleksander Wolodarski Arkitektkontor AB
  • Öppettid

    Samrådsperiod 24 maj — 04 juli 2022

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till en ny detaljplan för cirka 250 bostäder. Planförslaget förutsätter att ett bostadshus på Torsgränd ersätts med ett nytt bostadskvarter. I planen ingår också publika verksamhetslokaler i bottenplan, kontor, garage och en förskola.

Ta del av förslaget

Under samrådstiden, 24 maj till 4 juli 2022, har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

I Stadsbyggnadskontorets e-tjänst, Bygg- och plantjänsten, kan du ta del av planförslaget och de utförda utredningarna samt lämna synpunkter på förslaget.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Förslaget finns även på:

  • Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 på Kungsholmen. Öppettider.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus onsdag den 15 juni 2022, klockan 18:00-20:00 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 på Kungsholmen.

Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen.

Läs mer om projektet