Samråd om nya bostäder vid Bordsvägen-Herrhagsvägen

  • Öppettid

    Samrådsperiod 14 juni – 23 augusti

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till detaljplan som möjliggör cirka 90 nya bostäder vid Bordsvägen-Herrhagsvägen i Gubbängen. I planen ingår också publika verksamhets­lokaler i bottenplan samt en park med lekplats och vistelseytor mellan de nya bostadshusen.

Ta del av förslaget

Under samrådsperioden, 14 juni till 23 augusti 2022, har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

I Stadsbyggnadskontorets e-tjänst, Bygg- och plantjänsten, kan du ta del av planförslaget och de utförda utredningarna samt lämna synpunkter på förslaget.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Förslaget finns även att se vid:

  • Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 på Kungsholmen. Öppettider.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus tisdagen den 21 juni 2022, klockan 17-19 i Gubbängskolan, Gubbängsvägen 63, 122 44 Enskede. Alla är välkomna att ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen.

Om samrådet

Syftet med samrådet är att informera om stadens förslag på detaljplan, att ge information om utredningsarbetet och att få in synpunkter inför nämndens beslut. Det är nu, under samrådsperioden, som du har möjlighet att påverka projektet. Dina behov, dina synpunkter och din kännedom om platsen är viktiga.

Hur du lämnar synpunkter

Synpunkter på samrådsmaterialet eller andra synpunkter på projektet kan lämnas digitalt eller skriftligt senast 23 augusti 2022. Du kan lämna synpunkter genom:

  • stockholm.se/detaljplaner (lämna synpunkter),
  • e-post med diarienummer i ärenderaden till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
  • brev med diarienummer till: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Läs mer om projektet