Samråd, kontor blir hotell, Kungsholmen

  • Öppettid

    Samrådsperiod 7 juni–29 augusti

     

Planförslaget för Diamanten 11 prövar möjligheten till hotellverksamhet samt bekräftar de befintliga markanvändningarna kontor och bostäder. Detta samtidigt som byggnadens kulturhistoriska värden skyddas och tas tillvara. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Planförslaget prövar möjligheten till hotellverksamhet och bekräftar de befintliga användningarna kontor och bostäder. Detta samtidigt som byggnadens kulturhistoriska värden skyddas och tas tillvara.

Förslaget ger möjlighet till att omvandla befintliga kontor till hotell med cirka 50 hotellrum, med möjlighet till nya mötesplatser i entréplan.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planer, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 7 juni – 29 augusti 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

 

Läs mer om Diamanten 11