Samråd, Svea Artilleri 2, Ladugårdsgärdet

  • Öppettid

    Samrådsperiod 14 juni – 5 september Samrådsmöte 20 juni

              Samrådsmöte 20 juni

Samråd, bostäder på Ladugårdsgärde

Förslag till detaljplan

Det finns ett behov av fler bostäder för personal och studenter inom Försvarsmakten. Fastigheten Svea Artilleri 2 ligger i hörnet Valhallavägen/Jungfrugatan. De nya bostäderna planeras bli hyresrätter. Även lokaler i bottenvåningarna ska utvecklas för olika ändamål.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 14 juni – 5 september 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

 

 

 

Läs mer om projektet