Samråd, väderskydd över påfartsramp i Skärholmens centrum

Fotomontage. Rosa tegelhus till vänster. Vy mot väderskydd sett från sydost.
Fotomontage. Vy mot väderskydd sett från sydost.
  • Öppettid

    28 juni-8 augusti

    Samrådsmöte 30 juni klockan 16.00 - 19.00

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av väderskydd över påfartsramp till garage under mark.

Förslag till detaljplan

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för väderskydd för nedfart till parkeringsgarage. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 28 juni–8 augusti 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas också i Skärholmens bibliotek, Bredholmsgatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls på Stadsbyggnadskontoret i Fyrkanten, den 30 juni klockan 16.00–19.00. Välkommen!

Läs mer om projektet