Samråd, flerbostadshus bredvid Enskedefältets skola

Föreslagen ny bebyggelse sett från parkstråket söder om Jordärtskockan 9.
Föreslagen ny bebyggelse sett från parkstråket söder om Jordärtskockan 9. Möjlig utformning och gestaltning av byggnaderna. Bild: ÅWL Arkitekter
  • Öppettid

    13 september till 11 oktober 2022

     Samrådsmöte 21 september

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Jordärtskockan 9. Byggnation av cirka 40 bostäder. Samrådsmöte hålls den 21 september. Välkommen att lämna dina synpunkter!

Förslag till detaljplan

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 40 bostäder inom del av fastigheten Jordärtskockan 9 vid Sockenplan i stadsdelen Enskedefältet. De tillkommande bostäderna är tänkta som bostadsrätter.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 13 september–11 oktober 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls onsdag 21 september 2022 klockan 18.00–20.00 i Matsalen i Enskedefältets skola, Sockenvägen 370A, Enskede.

Läs mer om projektet