Samråd om nya bostäder vid Maltesholmsvägen

Bostäder vid Maltesholmsvägen.
Delområde 3. Vy från Maltesholmsvägen. Illustration Gotska. Se illustrationer från samtliga delområden i bildgalleriet.
  • Öppettid

    13 september–24 oktober

    Samrådsmöte 29 september

Under samrådstiden har du möjlighet till insyn i detaljplanearbetet och kan lämna synpunkter. I förslaget ingår cirka 630 nya bostäder inom sex delområden längs med Maltesholmsvägen.

Förslaget innebär en komplettering med bostäder och lokaler i strategiska lägen inom sex delområden längs med Maltesholmsvägen. Syftet är också att förbättra miljön närmast gatan. En förändrad gatusektion längs Maltesholmsvägen bidrar till bättre utomhusmiljö och förbättrade förhållanden för gående och cyklister.

Ta del av förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Samråd 13 september–24 oktober 2022

Förslaget visas i Tekniska nämndhusets utställnings-lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och på Hässelbygårds bibliotek, Hässelby torg 10. 

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls som öppet hus den 29 september klockan 17–19 i Maltesholmsskolans matsal, Persikogatan 44–46.

Läs mer om projektet