Tyck till om program för Fruängen

  • Öppettid

    13 september-25 oktober

Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nytt program för Fruängen. Mellan den 13 september och 25 oktober 2022 hålls samråd. Senast den 25 oktober 2022 kan du lämna dina synpunkter.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till program som ska utreda förutsättningar för stadsutveckling i Fruängen.

I programmet föreslår staden 1000 nya bostäder, varav cirka 500 i centrum.

Förslaget innehåller också cirka 800 nya arbetsplatser, ny placering av skola, ny park, stärkta offentliga rum, utveckling av grönområden, en ny bytespunkt för spårväg, buss och tunnelbana samt fler centrumfunktioner och mer service

Ta del av planförslaget

Planförslaget visas mellan 13 september till 25 oktober 2022. Alla handlingar publiceras i Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten, program för Fruängen

Du kan också se förslaget på följande platser under respektive kontors öppettider.

  • Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. 

  • Fruängens bibliotek, Fruängsgången 6

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset.

Lämna synpunkter på förslaget

I Stockholm stads e-tjänst Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på planförslaget.

Bygg- och plantjänsten, program för Fruängen

Ange diarienummer 2019-14311

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas tisdagen den 27 september, klockan 17-19, i Kunskapsskolans lokaler, Ellen Keys gata 2.

Samrådsmötet är i form av öppet hus.

Läs mer om Fruängens utveckling