Samråd, nya bostäder, förskola och mötesplatser i Bromstensgluggen

Fotomontage med den nya bebyggelsen i Bromstensgluggen. Montage: Stadsbyggnadskontoret.
  • Öppettid

    20 sep–31 okt

Nu finns det möjligt att tycka till om förslag till detaljplan inom Bromsten 9:2 som möjliggör cirka 1000 bostäder, nya parker, en förskola, lokaler för verksamheter och ytor för idrott inom Bromstensgluggen. Mellan 20 september och 31 oktober 2022 är det så kallat samråd och det finns möjlighet att framföra synpunkter på planförslaget.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för Bromsten 9:2 i stadsdelen Bromsten i Stockholm, Dp2020-13360.

Förslaget innehåller cirka 1000 bostäder uppdelade i nio bostadskvarter. I området föreslås två nya parker.

Funktioner som idrott, park, torg, lokaler för handel och service och förskola placeras likt ett pärlband genom området för att skapa ett händelserikt offentligt rum.

Den nya bebyggelsen kopplas samman med omgivande bebyggelse genom att Frodevägen förlängs in genom området. En ny gångbro skapar en ny koppling över till Rissne med sitt centrum och tunnelbanan.

Ta del av planförslaget

Planförslaget visas mellan 20 september till 31 oktober 2022 på följande platser under respektive kontors öppettider:

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset.

Lämna synpunkter på förslaget

I Stockholms stads e-tjänst: Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på planförslaget.

 Bygg- och plantjänsten

Ange diarienummer: Dp2020-13360

Välkommen på samrådsmöte, öppet hus

Samrådsmöte kommer att hållas 11 oktober, klockan 17:30 - 19:30, i Bromstenskolans matsal, Carl Barks väg 10B i Bromsten.

Varmt välkommen!