Samråd, Beckholmen

En småbåtshamn med bryggor föreslås på Beckholmens nordöstra sida, vy mot nordväst.
En småbåtshamn med bryggor föreslås på Beckholmens nordöstra sida, vy mot nordväst.
  • Öppettid

    27 september–7 november

    Samrådsmöte 26 oktober

Förslag till detaljplan för Beckholmen, Djurgården 1:38 med flera i stadsdelen Djurgården. Ny bebyggelse för varvsverksamhet. Samrådsmöte hålls den 26 oktober. Välkommen att lämna dina synpunkter!

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att ny bebyggelse för varvsverksamhet föreslås på Beckholmen. Detaljplanen medger även en utvidgning av Gustav V:s docka samt utfyllnader av ön, kaj- och brygganläggningar samt en småbåtshamn.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 27 september–7 november 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls 26 oktober 2022 klockan 18.00–20.00 i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet