Samråd, drivmedelsstation i Gubbängen

  • Öppettid

    Samrådsperiod 25 oktober–6 december

Förslag till detaljplan för Sköndal 2:1 område vid Gubbängsmotet. Ny bebyggelse i form av en drivmedelsstation med tillhörande servicebyggnader. Samrådsperiod 25 oktober till 6 december. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

När Slakthusområdet omvandlas med bostäder och verksamheter försvinner en drivmedelsstation, planen ska pröva om bensinstationen kan placeras vid Gubbängsmotet istället. Även möjligheten för en hamburgerrestaurang utreds.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 25 oktober–6 december 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om drivmedelsstation i Gubbängen