Samråd, hyresrätter längs Ekholmsvägen i Skärholmen

Illustration med de tre planerade huskropparna. Bevarad naturmark framför.
Perspektiv, vy från övre Ekholmsvägen. Naturmark bevaras söder om hus 3. ÅWL Arkitekter.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 25 oktober–6 december

    Samrådsmöte 8 november 

Förslag till detaljplan för del av Skärholmen 2:1, vid Harholmen 4 och Gräsholmen 1 i stadsdelen Skärholmen. Förslaget innebär tre punkthus om 8-9 våningar med cirka 100 hyreslägenheter. Samrådsmöte i form av öppet hus hålls 8 november. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 100 hyresrätter längs Ekholmsvägen. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 25 oktober – 6 december 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Här finns en fysisk modell av förslaget. 

Planförslaget visas även i Skärholmens bibliotek, Bredholmsgatan 4 i Skärholmen, de tider då lokalen har öppet.

Välkommen på samrådsmöte/öppet hus

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 8 november klockan 16:30 - 19:00 i Skärholmens bibliotek, Bredholmsgatan 4 i Skärholmen. Välkommen! 

Läs mer om 100 hyresrätter längs Ekholmsvägen