Samråd om avstyckning, Solhem

Villan med grå träfasad, sedd från Snårbrinken.
Fastigheten sedd från Snårbrinken.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 15 november – 23 december

Förslag till detaljplan för Astrid 17, Snårbrinken 2 i stadsdelen Solhem. Planen gäller avstyckning av en ny fastighet för bostadsändamål. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Syftet med ny detaljplan är stycka av fastigheten så det blir möjligt att bygga ett nytt bostadshus på den. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 15 november – 23 december 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.