Samråd om nya bostäder, förskola och handel i Sköndal

Visionsbild: Vy från väster vid entrén till parken Skallet med siktlinje mot Flygledargatan österut. Illustration: Arkitema.
Visionsbild: Vy från väster vid entrén till parken Skallet med siktlinje mot Flygledargatan österut. Illustration: Arkitema.
  • Öppettid

    22 november 2022 – 9 januari 2023

    Samrådsmöte 8 december

Under samrådstiden har du möjlighet till insyn i detaljplanearbetet och kan lämna synpunkter. Planförslaget möjliggör blandad bebyggelse med cirka 450 bostäder i flerbostadshus, lokaler för handel, service och förskola samt parkeringshus.

Förslag till detaljplan

Den nya bebyggelsen ordnas i tre nya kvarter med egna bostadsgårdar. Planförslaget innebär att befintliga dagligvaruhandels- och verksamhetslokaler med tillhörande markparkering rivs och ersätts med ny bebyggelse. Nuvarande dagvaruhandel får en ny lokalisering inom planområdet.

Ta del av förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Samråd 22 november 2022–9 januari 2023

Förslaget visas under samrådstiden i Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks Allé 25, samt Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls 8 december 2022 klockan 17:00–20.00 i Skarpnäck kulturhus lokaler på Skarpnäcks Allé 25. 

Läs mer om projektet