Samråd Sjöstugan 29, avstyckning av tomt, Stora Essingen

Snedbild eller flygbild över den vita funkisvillan i sluttningen. Några av grannhusen och gröna träd synliga.
Snedbild över Sjöstugan 29 markerad med röd linje, och omgivande bebyggelse.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 15 november – 23 december

Förslag till detaljplan för Sjöstugan 29 på Stenkullavägen 17. Avstyckning av tomt. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Huvudsyftet med detaljplanen är att göra en förändrad fastighetsindelning eller avstyckning.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 15 november – 23 december 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.