Samråd om bostäder i Akalla centrum

Ny byggnad vid Akalla centrum. Illustration: Brunnberg & Forshed.
  • Öppettid

    13 december 2022–7 februari 2023

    Samrådsmöte 19 januari 2023

Under samrådstiden har du möjlighet till insyn i detaljplanearbetet och kan lämna synpunkter. I förslaget ingår cirka 150 bostäder och lokaler för verksamheter och handel.

Förslaget innebär att den befintliga envåningsbyggnaden i Akalla centrum rivs och ersätts av ett nytt kvarter. Under den nya bebyggelsen planeras för ett garage. Sammanlagt ingår cirka 150 bostäder. I förslaget ingår också lokaler för verksamheter och handel.

Ta del av förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Samråd 13 december 2022–7 februari 2023

Förslaget visas i Tekniska nämndhusets utställnings-lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och på Medborgarkontoret i Husby, Edvard Griegsgången 9.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls som öppet hus den 19 januari 2023 klockan 17–19 i Akalla grundskola, Mariehamnsgatan 3–5. På mötet kan du träffa stadsplanerare och ställa frågor.