Samråd om bostäder, service, park och förskola vid Centrala Telefonplan

I förgrunden syns gamla Telefonfabriken. I den här vinkeln syns volym för stationskvarteret i mitten och bilden med klustret av höga hus och lågdelar i bostadskvarteren bakom. Västbergaskogen syns i nedre högra hörnet.
Fotomontage. Flygvy över planområdet sett från sydost. Observera att bilden illustrerar endast föreslagna volymer och är inte slutgiltig utformning. Bild: Varg arkitekter
  • Öppettid

    13 december 2022-6 februari 2023

    Samrådsmöte 19 januari 2023

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslaget till ny detaljplan för Centrala Telefonplan. Förslaget innehåller bostäder, lokaler, förskola, parker och torg. Samråd pågår till och med den 6 februari 2023.

Förslag till detaljplan

Förslaget innehåller cirka 1 000 lägenheter, cirka 5 000 kvadratmeter lokaler för handel, kultur och service samt en förskola med 4 avdelningar.

Syftet med planen är att utveckla och stärka Telefonplan med fler bostäder, större möjligheter för verksamheter och service samt att förbättra för kollektivtrafik. I förslaget överdäckas tunnelbanan och det skapas nya offentliga platser och nya stadskvarter.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 13 december 2022–6 februari 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Förslaget visas också på Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30, i Medborgarkontorets tillfälliga lokaler.

På utskickat vykort nämns Telefonplans bibliotek som plats där förslaget visas. Där finns en sammanfattad affisch på grund utav platsbrist. Vi hänvisar därför till Tekniska nämndhuset och Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning för mer utförlig information.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 19 januari 2023, klockan 17.30-19.30, i Telefonfabriken, Tellusgången 26, Telefonplan.

Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen. Klockan 18.00 håller Stockholms stads­arkitekt en presentation om höga hus och ansvarig planarkitekt presenterar förslaget kort.

Läs mer om Centrala Telefonplan