Samråd, påbyggnad på fastighet i Bromma Kyrka

Illustration över Stockholms stads siluett.
  • Öppettid

    Samrådsperiod: 13 december 2022–6 februari 2023

Förslag till detaljplan, Kyrksjöbacken 46, ändring av planbestämmelser för at möjliggöra en påbyggnad. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Planförslaget möjliggöra en cirka 11 kvadratmeter stor tillbyggnad på fastighetens bostadshus samt möjlighet att bygga till en våning på bostadshusets befintliga tillbyggnad.

Den nya delen ska ha samma fasad- och takmaterial som den ursprungliga delen från 1920-talet, varmvit puts och rött taktegel. Dessutom ska en rad planavvikelser justeras. Det gäller byggnadshöjd, våningsantal och takvinkel.

Planområdet som utgörs av fastigheten Kyrksjöbacken 46, är belägen i stadsdelen Bromma kyrka och omfattar cirka 1 440 kvadratmeter. På fastigheten finns ett enbostadshus  och en komplementbyggnad.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 13 december–6 februari 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.