Samråd, 300 nya bostäder vid Bättringsvägen i Råcksta

Perspektiv över hus A längs Råckstavägen.
  • Öppettid

    6 dec–30 jan

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till detaljplan som möjliggör cirka 300 bostäder i flerbostadshus samt genom påbyggnad på del av befintlig byggnad. Förslaget ger även möjlighet till lokal i bottenvåning i ett av husen.

I detaljplanen föreslås fyra nya bostadshus i sex våningar, där översta våningen är indragen. En befintlig byggnad, som ursprungligen uppfördes som Råcksta sjukhem och senare inrymt genomgångsbostäder, föreslås renoveras och byggas på. I förslaget som omfattar 300 bostäder kombineras hyresrätter och genomgångsbostäder.

Planområdet utgörs av fastigheten Vårdhemmet 2 samt del av Råcksta 1:21, och avgränsas av Råckstavägen, fastigheterna Bättringen 1 och 2 samt naturmark i norr och parkmark i öst.

Ta del av förslaget

Du kan ta del av förslaget i stadens e-tjänst Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten

Information om förslaget finns under samrådstiden 6 december 2022 - 30 januari 2023 följande platser under den tid respektive kontor har öppet:

På Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset kan du få handlingarna utskrivna mot avgift.

Samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas den 12 december 2022 klockan 17:00-19:00 i Beckombergaskolan, Styresman Sanders väg 14.

En presentation av förslaget kommer att hållas klockan 17:30.

Synpunkter

Ta del av handlingarna och lämna synpunkter gör du skriftligen Bygg- och plantjänsten, senast den 30 januari 2023.

Förslagets diarienummer: 2020-13689

Läs mer om projektet