Samråd, ytterligare en lägenhet på villafastighet, Höglandet, Bromma

Villa med stora fönster mot gatan med garage. Ovanpå garaget en terrass.
Rimsmidaren 15 sedd från Grönviksvägen. (Bild från Google street view).
  • Öppettid

    Samrådsperiod 20 december 2022 – 13 februari 2023

Planändring med syfte att möjliggöra för tre bostadslägenheter istället för nuvarande två, för fastigheten Rimsmidaren 15 på Grönviksvägen 2. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare en lägenhet på villan. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 20 december 2022 – 13 februari 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.