Samråd om 430 bostäder längs Bjursätragatan

Kvarter 1 möter parken sett norrut från Rågdalen mot Bjursätragatan. Bild: Brunnberg och Forshed
Kvarter 1 möter parken sett norrut från Rågdalen mot Bjursätragatan. Bild: Brunnberg och Forshed
  • Öppettid

    6 december 2022 - 3 februari 2023

    Samrådsmöte 12 december 

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till detaljplan som möjliggör cirka 430 bostäder längs Bjursätragatan. Samråd pågår till och med den 3 februari 2023.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär cirka 430 nya bostäder längs Bjursätragatan, med verksamheter i bottenvåningar. Det föreslås även en ny förskola, och en utveckling av Rågdalen och festplatsen Perssons betong.

Ta del av förslaget och lämna synpunkter

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Förslaget visas under samrådstiden även på:

  • Medborgarkontoret i Rågsved, Kumlagatan 11.
  • Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 på entréplan.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 12 december 2022 klockan 17:30–19.30 i Rågsveds folkets hus, Rågsvedstorget 11.

Läs mer om projektet