Tyck till om nya bostäder vid Östbergabackarna

Bild: White
Vy från Östbergabackarna med kafélokal i bottenvåning. Bild: White
  • Öppettid

    13 december 2022 - 6 februari 2023

    Samrådsmöte 17 januari

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till detaljplan som möjliggör cirka 90 bostäder vid Östbergabackarna. Samråd pågår till och med den 6 februari 2023.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär cirka 90 nya bostäder och en kafélokal vid den nordvästra delen av Östbergabackarna.

Ta del av förslaget och lämna synpunkter

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Förslaget visas under samrådstiden även på:

  • Östberga kulturhus, Östbergatorget 14. 
  • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8a.
  • Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 på entréplan.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 17 januari 2023 klockan 17:00–19.00 i Östberga kulturhus, Östbergatorget 14.

Läs mer om projektet