Samråd om bostäder vid Aprikosgatan

Nya bostäder vid Aprikosgatan
Illustration av nya byggnader vid Aprikosgatan. I bakgrunden syns befintlig byggnad med förslag på påbyggnad av med en våning. Illustration: Liljewall.
  • Öppettid

    25 oktober–5 december

    Samrådsmöte 10 november

Under samrådstiden har du möjlighet till insyn i detaljplanearbetet och kan lämna synpunkter. I förslaget ingår två nya hus och påbyggnad med en våning på fyra befintliga. Sammanlagt kan förslaget ge cirka 120 bostäder

Förslaget innebär att två nya hus byggs vid Aprikosgatan och fyra hus kompletteras med en våning vardera. Sammanlagt kan det ge cirka 120 bostäder.

Ta del av förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Samråd 25 oktober–5 december 2022

Förslaget visas i Tekniska nämndhusets utställnings-lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och på Hässelbygårds bibliotek, Hässelby torg 10.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls som öppet hus den 10 november klockan 17–19 i Hyresgästföreningens lokal på Piongränd 4. På samrådsmötet kan du träffa stadsplanerare och ställa frågor.

Läs mer om projektet