Samråd om utveckling av Örnsbergs industriområde

Fotomontage: Flygvy från sydväst över planområdet med föreslagen bebyggelse. Illustration: Sweco
  • Öppettid

    3 maj–13 jun

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till detaljplan som möjliggör cirka 1 380 bostäder, tre förskolor och verksamheter i Örnsbergs industriområde. Samråd pågår 3 maj till 13 juni.

Planförslaget syftar till att utveckla Örnsbergs industriområde med cirka 1 380 nya bostäder, tre förskolor, lokaler i bottenvåningar och inslag av kontor. Planförslaget innebär att huvuddelen av den befintliga industribebyggelsen rivs och ersätts. Fyra byggnader föreslås sparas och ges möjlighet att byggas på med fler våningar. I planen ingår en överdäckning av en del av perrongen vid Örnsbergs tunnelbanestation, för att möjliggöra ett nytt bostadskvarter mot Örnsbergsvägen. I planområdets västra del planeras en ny park som skapar ett nytt stråk mellan Axelsberg och Örnsberg.

Ta del av förslaget

Under samrådstiden, 3 maj till 13 juni 2022, har du möjlighet att lämna synpunkter.

I bygg- och plantjänsten kan du ta del av planförslaget och utredningar samt lämna synpunkter på förslaget.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Förslaget finns även på följande platser, under den tid respektive lokal har öppet:

  • Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 på Kungsholmen.
  • Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus torsdag den 19 maj 2022, klockan 17.00-20.00 i Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2 i Hägersten. En kortare dragning och frågestund planeras klockan 17.30 och 19.00. Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen.

Läs mer om projektet