Samråd, nya kontorsytor och bostäder i Stadshagen

Fotomontage som visar ny huvudentré och påbyggnad på Paradiset 27. (Wingårdh arkitektkontor)
Fotomontage som visar ny huvudentré och påbyggnad på Paradiset 27. (Wingårdh arkitektkontor)
  • Öppettid

    Samrådsperiod 7 februari 2023 – 21 mars 2023

    Samrådsmöte 21 februari

Förslag till detaljplan för Paradiset 23 och 27. Förslaget innefattar cirka 100 bostäder, kontorsyta som blir totalt cirka 59 000 kvadratmeter varav 14 000 kvadratmeter i påbyggnaden. Samrådsmötet hålls 21 februari 2023. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Detaljplanens syfte är att stärka den kontors- och centrumanvändning som finns i området idag. Det föreslås en påbyggnad på Paradiset 27 och att ett befintligt kontorshus i västra delen av Paradiset 23 ersätts med ett bostadshus, Dnr 2021-03503.

Gatorna Nordenflychtsvägen och Franzéngatan ska aktiveras med hjälp av centrumändamål i bottenvåningarna och logistiken ska flyttas till Strandbergsgatan. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 7 februari–21 mars 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls tisdag 21 februari 2023 klockan 17.30–19.00 i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet