Samråd om nya bostäder vid Björketorpsvägen och Råckstavägen

De två flerbostadshusen syns i mitten av bilden. Farmför byggnaderna syns korsningen mellan Råckstavägen och Björketorpsvägen. Främst står ett ljusare hus, mot Björketorpsvägen syns den högre delen på 8 våningar. Utmed Råckstavägen syns det andra flerbostadshuset, dess högdel är mot det första huset.
Förslaget sett från rondellen vid Björketorpsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed
  • Öppettid

    14 februari-28 mars

    Samrådsmöte 9 mars

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till ny detaljplan för cirka 140 bostäder i Norra Ängby, Bromma. Samråd pågår till och med den 28 mars 2023.

Förslag till detaljplan

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på ny detaljplan med cirka 140 nya bostäder i två flerbostadshus utmed Råckstavägen och Björketorpsvägen. Förslaget rör fastigheten Grimsta 1:5.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 14 februari–28 mars 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Förslaget visas också på Medborgarkontoret i Bromma, Blackebergsplan 5.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 9 mars 2023. Då kan du ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen.

Samrådsmötet hålls klockan 17-19 i Blackebergs gymnasium, Wergelandsgatan 22,Bromma

Läs mer om projektet