Samråd om studentbostäder vid Bäckaskiftsvägen

  • Öppettid

    14 februari-28 mars

    Samrådsmöte 7 mars

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till ny detaljplan för fastigheten Farfarstäppan 2 i Stureby. Förslaget innehåller cirka 26 studentlägenheter med centrumlokaler i bottenvåning. Samråd pågår till och med den 28 mars 2023.

Förslag till detaljplan

Stockholms stad har tagit fram ett förslag som gör det möjligt att bygga studentbostäder i korsningen Bäckaskiftsvägen och Bastuhagsvägen i Stureby.  

Förslaget innehåller en byggnad med cirka 26 studentbostäder, lokaler för centrumverksamheter i bottenvåningen samt garage under mark. Förslaget bekräftar också del av befintlig gata intill fastigheten Farfarstäppan 2.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 14 februari–28 mars 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls tisdag 7 mars klockan 17-19 på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A.

Läs mer om projektet