Samråd, bostäder vid Järnbärarvägen

Flygvy som visar tre hus med sex våningar i projektet Järnbärarvägen i Bredäng
Flygvy Järnbärarvägen. AIX Arkitekter
  • Öppettid

    Samrådsperiod 28 feb-11 april

Nu kan du tycka till om förslaget till ny detaljplan för 80 hyresrätter vid Järnbärarvägen. Tre lamellhus med sex våningar föreslås i området som ligger 300 meter sydväst om Bredäng centrum, och avgränsas av Tankebyggarbacken. Förslaget innebär en ny gångbana och trappa samt bidrar till en socialt hållbar stadsmiljö. Samråd pågår till och med den 11 april 2023.

Förslag till detaljplan

80 bostäder i form av hyresrätter planeras i ett attraktivt läge centralt i Bredäng, nära service och kollektivtrafik. Tre nya byggnader med sex våningar vardera föreslås i en brant sluttning, det är naturmark mellan Järnbärarvägen och Tankebyggarbacken. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 28 februari–11 april 2023 i Skärholmens bibliotek, Bredholmsgatan 4 i Skärholmen, de tider då lokalen har öppet, samt Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus med information och möjlighet att ställa frågor och diskutera planen hålls den 13 mars 2023, klockan 16:30–19:00 i Skärholmens bibliotek, Bredholmsgatan 4. Välkommen!

Läs mer om projektet